https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
YSK’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı – Son Dakika Türkiye Haberleri - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » YSK’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı – Son Dakika Türkiye Haberleri

YSK’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı – Son Dakika Türkiye Haberleri

14 Mayıs seçimlerinde siyasi partiler ve seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yüksek Seçim Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 40 yaşını doldurup yüksek öğrenimini tamamlamış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilir.

Kırk yaşını doldurmamış olanlar, yükseköğrenimlerini tamamlamamış olanlar, askerlik hizmetinde bulunanlar, sınırlandırılmış olanlar, kamu hizmetinden men edilmiş olanlar, hangi koşulda olursa olsun bir yıl veya daha fazla hapis veya ağır hapis cezasına çarptırılanlar. Affedilse bile süresi, Ve basit ve bilinen zimmete para geçirme, gasp ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık suçları ve benzeri menfur suçlardan hüküm giymiş olanlar. İstismar, kaçakçılık, resmi ihale ve alımlarda muvazaa veya devlet sırlarının ifşası cumhurbaşkanlığına aday olamayacak.

Ayrıca, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci bölümünde yazılı suçları işlemekten veya bu suçların işlenmesini alenen tahrik etmekten hüküm giymiş olanlar ile terör eylemlerinden hüküm giymiş olanlar birinci, ikinci ve ikinci fıkralarda yazılı fiillerle aynıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 536’ncı maddesinin üçüncü fıkrası, Kanunun 537’nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri işlemekten hüküm giyenler siyasi ve ideolojik amaçlarla aday gösterilemez.

Siyasi partiler için yüzde 5 şartı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, toplu kararla Cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterilebilirler, son genel kurulda geçerli oyların en az yüzde beşini tek başına veya toplu olarak almış siyasi partiler parlamento. Seçim, temel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararı ile aday gösterilebilir.

Her siyasi parti veya parti grubu yalnızca bir aday için yarışabilir. Bir kişi birden fazla parti grubu veya siyasi parti tarafından aday gösterilebilir. Aday gösterilebilmek için ilgili kişinin yazılı onayının alınması gerekir. Eksiklikleri belirli bir süre içinde gidermeyen siyasi partiler aday göstermekten vazgeçmiş sayılır.

23 Mart son tarih

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanacak seçim takvimine göre 19 Mart 2023 Pazar gününden başlayarak 23 Mart 2023 Perşembe gününe kadar siyasi partiler tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları Yüksek Seçim Kuruluna yapılacaktır. yirmi sekizinci oturum Milletvekili seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmesi. Bu tarihten sonra yeni aday gösterilmeyecektir.

Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak sınav sonucunda adaylara ilişkin bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilirse saat 17.00’ye kadar süre verilmek suretiyle adaya/temsilciye veya vekiline yazılı bildirim yapılır. eksikliklerin giderilmesi için 25 Mart 2023 Cumartesi günü

Geçici aday listesi

Cumhurbaşkanlığı adaylarının bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak inceleme sonucunda, Yüksek Seçim Kurulunca seçilme şartlarını taşıyan ve seçilme yeterliliğini gösteren adayların geçici listesi hazırlanacak ve 28 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı adayları veya geçici aday listelerinde yer almamaları ile ilgili olarak doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazlar, geçici aday listesinin Resmi Gazetesinde yayımlanır.

Geçici cumhurbaşkanı aday listelerine yapılacak itirazlar, 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanacak ve kesin aday listesi 31 Mart 2023 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanacak.

oylama ile aday gösterme

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyen kişi, kimlik bilgilerini ve açık adresini içeren talep dilekçesi, aday olmaya hak kazandığına ilişkin belgeler ve 555 bin lira olduğuna dair makbuz ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. . Mali saymana 980 lira yatırıldı.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenlerin adaylık başvuruları, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanacak seçim takvimine göre 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edebilir.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adaylığına aday gösterilmek isteyenler arasından adaylık başvurusu kabul edilenler, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 21 Mart 2023 Salı günü açıklanacak ve seçmenler, seçim kurullarına tekliflerini sunmaya başlayacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20:00’de sona erer.

Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu’nca yapılan duyuruda belirtilen adaylardan yalnızca birine teklif verebilecek.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın