https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete’de yayımlanır. - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » Sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete’de yayımlanır.

Sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete’de yayımlanır.

Sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüksek Gençlik Kurulu tarafından sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 135 sayılı Genelge’ye göre, Sandık Kurulu ile Gezici Sandık Kurulu bir başkan, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleriyle toplanacak.

İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin bir listesi, ikametgah adreslerine göre mülki idare amirince ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilir. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanının iki katı kadarını isim kurasıyla belirlemekte, havasında olmayanlar ise sandık kurulu başkanı olarak belirlenmektedir. Sandık kurulu başkanının göreve başlamaması halinde üye kamu görevlileri arasından belirlenir ve bu üyenin yokluğunda ihtiyar heyeti başkanlık eder.

Seçim Kurulu Başkanı, seçimde en çok oyu alan beş siyasi partinin kendilerine verdiği beş günlük süre içinde bildirilecekleri bir Asil ve bir Yedek Üye arasından seçilir. o seçim bölgesindeki seçimlere katılan siyasi partilerden son genel milletvekili seçimi ve o seçim takvimine tabi olarak o seçim bölgesinde teşkilatı vardır. Sandık kurulu üyelerini tamamlar. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu üye sayısının beşten az olması halinde, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden aldıkları oy sırasına göre, kaybedilen üyelikler aynı usulle tamamlanır. Ancak, beş asil ve beş yedek üye belirlenemezse, o seçim çevresinde teşkilatı bulunan ve seçime katılan diğer siyasi partiler arasından seçim yapılır. Sanıklar Kurulu üyelerine, ad çekme sırasına göre eksik üye sayısı oranında ad verilecek siyasi partinin adı aynı şekilde bildirilecek kişiler eklenir.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri

Sandık çevresinde düzeni sağlamaktan sorumlu olacak. İlçe Seçim Kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde sandıkların konulacağı yer belirlenir. Seçmen listesinde olmayıp başka bir sandık seçmen listesinde yer alan sandık kurulu başkan ve üyeleri, bina amirleri, görevli kolluk görevlileri ve yerel seçim kurulunca teslim etmek üzere görevlendirilen kişiler. Sandık kurulu üyeleri, işyerlerinde, seçim kurulundan aldıkları belgelere göre oy kullanacaklar. Oy verdikleri seçmen listesinin sonuna yazıp, imzalarını aldıktan sonra belgeleri yerel seçim kuruluna verecekler.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, yazıları ve sonuçları kaydeder. Hesaba dahil olup geçerli sayılan oy pusulaları, Sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, dikkate alınmayan, geçerli sayılmayan veya itiraz edilen oy pusulaları, dikkate alınmayan zarflar, tutanak defteri, ayrı ayrı paketler halinde, imzalı ve imzalı olarak plaka mührü ile mühürlenmiş Resim tarafından bir çanta içinde paketlenecektir. Daha sonra sandık kurulu başkanı ile siyasi parti üyeleri arasından ad çekme ile seçilen en az iki üye tarafından kurulun bağlı olduğu seçim kuruluna devredilerek teslim edilir.

Sandık kurullarının görev ve yetkilerini açıklayan genelge Resmi Gazete'de yayımlanır.
Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın