medyauzmani.com
EPDK’dan Doğal Gaz Kararları – Son Dakika Ekonomi Haberleri – Gündem Haberleri

EPDK’dan Doğal Gaz Kararları – Son Dakika Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu konudaki kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre doğal gaz dağıtım şirketi, önceki ay veya aylarda oluşan sistem kullanım bedellerini, dağıtım şirketi yetkililerince onaylanan özet cetveli takip eden ilk 5 iş günü içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirmek zorundadır. bu işlemler ve sistem kullanım ücretlerine karşılık gelen diğer tutarlar. (ETKB) fatura düzenleyerek bu masraf ve tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanmasını talep eder.

Ödeme, talep tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlıkça düzenlenen faturanın dağıtım şirketinin banka hesabına havale edilmesi suretiyle yapılır.

ETKB’nin dağıtım şirketinden ilave bilgi ve belge talep etmesi halinde, anılan fıkrada belirtilen süre gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren işlemeye başlar.

Doğal gaz dağıtım şirketine ilişkin Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ tarafından Yenilenebilir Enerji ve İş Verimliliği Bakanlığına tebliğ edilen usul ve esaslara göre aylık nihai doğal gaz tüketim miktarının, esas alınan tüketim tutarından az olması halinde, dağıtım şirketine yapılan ödemede bulunur. Fazlalık, tüketim miktarları arasındaki farkın faturada belirtilen sistem kullanım bedelleri ile çarpılması suretiyle bulunur. Ödeme tutarı, dağıtım şirketi tarafından bir sonraki dönemin faturasından mahsup edilerek, ödeme tarihi itibarıyla gecikme zammı ile birlikte bir sonraki dönemin aidatından mahsup edilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen fazla ödemenin uygulama süresinin sonunda gerçekleşmesi halinde, fazla ödeme tutarı ödeme tarihi itibariyle uygulanacak gecikme zammı ile birlikte dağıtım şirketinden tek seferde tahsil edilir. .

Bu usul ve esasların 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanuni faizi ile” ibaresi “ödeme tarihi itibarıyla gecikme faizi uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

Öte yandan, Opet Petrolcülük AŞ’nin depolama lisansına tabi Marmaray akaryakıt depolama ve dolum tesisi depolama tarifelerinde EPDK tarafından değişikliğe gidildi.

Buna göre Opet Petrolcolok A.A.’nın Marmara Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi depolama tarifelerinde değişiklik yapılarak onaylandı.

NTV’yi sosyal medyada takip edin

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın