https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
BDDK sözleşmeli personel alımını açıkladı: Bilişim personeli alımı nasıl yapılır, şartlar nelerdir? – Son dakika Türkiye haberleri - Gündem Haberleri
Anasayfa » Haber » BDDK sözleşmeli personel alımını açıkladı: Bilişim personeli alımı nasıl yapılır, şartlar nelerdir? – Son dakika Türkiye haberleri

BDDK sözleşmeli personel alımını açıkladı: Bilişim personeli alımı nasıl yapılır, şartlar nelerdir? – Son dakika Türkiye haberleri

BDDK Personeli Başvuru Koşulları

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum etmemek.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı af veya bir yıl veya daha fazla hapis cezası verilmesi halinde dahi devletin güvenliğine karşı.
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç ve suçlardan hüküm giymemiş olmak, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suistimal, hileli iflas, ihalede tahrifat, performans tahrifi, malın kıymetinin aklanması suçlarından veya kaçakçılık

4) Askeri durum açısından. Askere gitmemiş olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse fiilen askerliğini yapmış olmak veya tecil veya yedek kategoriye intikal etmiş olmak,

5) Görevini sürekli yapmasına engel olacak bir akıl hastalığı bulunmamalıdır.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi kapsamında çalışmaktan yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarında kamu hizmetine atanmasına engel bir görevi bulunmaması.

9) Yüksekokullar için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri veya bunlar dört yıl süreyle
Yurt dışında bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

10) (9) bendinde belirtilenler dışında, dört yıllık eğitim veren yüksekokullardaki mühendislik bölümleri, fen-sanat bölümleri, bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren eğitim ve eğitim bilimleri bölümleri ile istatistik, matematik, fizik veya yurt dışında bulunan bölümler. Yükseköğretim kurumlarından mezuniyet için Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilenler, (Bu bölümde belirtilen bölüm mezunları, sözleşmede belirtilen aylık tavan ücretin iki katı oranında başvuru yapabilirler).

11) Azami ücretin iki katını geçemeyecek olanlar için en az 3 (üç) yıllık yazılım ve yazılım tasarım ve geliştirme, işletme yönetimi veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi,
diğerleri için en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak, (mesleki deneyiminin tanımlanmasında; bilgi işlem işçisi olarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine tabi 657 nci maddesine tabi kadrolu veya sözleşmeli hizmetlerde çalışan olarak) veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına taksit ödenerek, işçi statüsünde bilişim çalışanı olarak belgelenen hizmet süresi dikkate alınır.)

12) Bilgisayar çevre donanımları ve mevcut ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemek,

13) Hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, düşünebilme ve hareket edebilme, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın